Din personliga Ljusaktivering


Jag bjuder in dig till ett magiskt utrymme med ärkeänglarna och andra högfrekventa ljusenergier. Vi höjer dig till gudomliga frekvenser och aktiverar Ditt Inre Ljus.

Du kommer att renas, transformeras, balanseras och aktiveras så att du kan ta emot ditt mästerskap. Hela du kommer att expandera.

När vi på riktigt lämnar det som inte är vårt, det som har tryckt ner oss och hindrat oss på olika sätt, Då kommer vårt eget inre ljus börja stråla åter. Då kan vi stå i vår egen kraft. Det är då som livet blir magiskt.


Är detta för mig?

Det är en intensiv session som innehåller många bitar där vi arbetar på djupet. Du bör därför vara välbekant med andlighet och själslig utveckling och framförallt redo för att möta ditt sanna jag och ta nästa steg mot högre dimensioner. Du vet i ditt hjärta om du ska boka detta eller inte. Din själ kommer att vägleda dig rätt.


Hur går det till?
Du och jag bokar ett möte på telefon. Under samtalet så kommer jag att berätta allt som sker så att du är medveten om vad som händer och så att du kan vara delaktig i processen. Om du vill så berättar du för mig vad du upplever så jag kan vägleda dig genom det eller så tar du bara emot i stillheten. Denna ljusaktivering är högst personlig beroende på var du befinner dig.

När du bokat samtalet så kommer processen att starta, så ge dig själv tid, kärlek och förståelse att allt är för ditt högsta bästa.

Innehåll:

 • Rening
 • Transformation (släppa gamla trosystem och tankemönster)
 • Hämta hem själsbitar
 • Balansering av det maskulina och feminina inom dig
 • Lagning av den eteriska väven
 • ”The Waves of Metatron” (aktivera ljuskanal med nio chakra)
 • Justering av Axiatonalen (förbindelsen mellan dig, jorden och kosmos)
 • Expansion av Ljuskroppen (öppna upp ingångar till högre dimensioner) 
 • Möte med några i din ljusfamilj
 • Välsignelser, ljuskoder och heliga symboler av Ärkeänglarna
 • Healing
 • Ta emot ditt mästerskap

Inse din storhet. Återskapa kontakten med det gudomliga. 
Ljusaktiveringar ger dig tillgång till din djupa vetskap om livets sanning, den som redan bor inom dig.


1 444 kronor

"Åse är född till detta! Detta är hennes livsuppgift. Wow! "   

Elisabeth, juli 2021

"Det känns som hemma"

Fredrik. juni 2021
Ja tack, jag vill boka en personlig ljusaktivering

HEAL to be you