Meditera gärna tillsammans med mig.

Att vara i den kännande kroppen är att grunda kroppen i nuet. Nuet är det enda som existerar. När du är i din kännande kropp bemästrar du den enda plats som faktiskt finns. Att vara i andens vibration och samtidigt i din fysiska kropp, då uppfyller du ditt högre syfte, då når du de högre dimensionerna av ditt varande.

Ljusaktivering

Välkommen in i ett magiskt utrymme av ärkeänglar och andra ljusguider för att renas, transformeras, balanseras  och läka. Detta är en underbar healing som hjälper dig att öppna upp för det gudomliga ljuset.
Vill du ha en mer djupgående ljusaktivering klicka här: /healing-vägledning/ljusaktivering

Morgonritual

Ett härligt sätt att starta dagen på.

Välkommen till min chakra kurs

Denna chakra kurs har några år på nacken, men finns nu tillgänglig för alla att lyssna på. Använd gärna hörlurar. Bakrunds musiken i ljudfilerna är specifikt skapad med syfte att hela dig.

1. Chakrasystemet

2. Jordstjärnan

3. Baschakrat

4.Sakralchakrat

5. Solarplexus

6. Hjärtchakrat

7. Halschakrat

8. Pannchakrat

9. Kronchakrat

10. Själsstjärnan

11. Åses Chakrabalansering - en meditation

Heal to be you