Jag är Angelic Reiki Master Teacher och det betyder att jag utövar Angelic Reiki och är lärare i workshops.

Kurserna som finns i Angelic Reiki är följande:

  • Angelic Reiki® workshop 1 & 2 (nybörjare)
  • Angelic Reiki® workshop 3 & 4 (fördjupning)
  • Angelic Reiki® Professional practitioner (för dig som vill arbeta som professionell utövare)
  • Angelic Reiki® Master Teacher (för dig som vill lära ut systemet till andra)


Du går kurserna i ordning. Varje kurs är 2-3 dagar. 

Kurserna hålls på Vaviksbacken 10 i Rönnäng på Tjörn, Bohuslän.

Angelic Reiki® är en helandemetod där vi arbetar hand i hand med Änglar, Ärkeänglar, Uppstigna mästare och Galaktiska helare. Angelic Reiki® är en healingform med ljusa och högvibrerande energier och målet är att balansera ditt livsflöde. Det är villkorslös kärlek för Ditt högsta bästa.

Angelic Reiki® är ärkeängel Metatrons helandesystem som bygger på forntida visdom från bl.a Atlantis.

Vi är nu mogna för Angelic Reiki® eftersom jorden höjer sin vibration. Initieringarna sätter igång processer som hjälper din energihöjning. Ärkeängeln Metratron gav oss detta system främst för att hjälpa ljusarbetare i uppstigningen. Vill du sedan arbeta med detta, så gör du jorden en stor tjänst.

Dessa kurser öppnar upp dina gåvor och fördjupar dina andliga färdigheter. Du når kontakt med din själ. Du förändras på cellnivå och aktiverar din ljuskropp. Det är en personlig utvecklingsresa som öppnar upp din naturliga healingförmåga.

I Angelic Reiki® lämnar vi över helandet helt och hållet till Änglarna. Healarens jobb är bara att hålla uttrymmet. Då kan den perfekta healingen äga rum. Det finns ingen inblandning av helaren, inga personliga åsikter och värderingar,  eftersom han eller hon endast är närvarande som en ljuskanal. På så sätt blir healingen mycket kraftfull och mild, ren och perfekt, eftersom den kommer ifrån visdomen från Änglarnas ljusrike. Initieringarna under workshopen görs av Änglarna istället för läraren och symbolerna integreras genom helig geometri.

För första gången på 14 000 år är nu den gudomliga kärleken äntligen tillgänglig att förmedlas genom de ljusbärare som valt att arbeta med änglarnas ljusrike. Fler och fler människor vänder sig till änglariket för vägledning och helande. Tiden är inne nu. Angelic Reiki® är vår tids healing.

”Angelic Reiki erbjuder och befrämjar en djup och nära relation med änglarnas ljusrike för alla.
Ett helande eller en initiering till Angelic Reiki förändrar bokstavligen vårt DNA, våra celler, samt vårt medvetande och vår ljuskropp. Detta gör det möjligt för oss att tona in djupare till änglariket och att sammansmälta med det”

Christine Core, grundare av Angelic Reiki och författare av ”Angelic Reiki - vår tids helande”


 

VAD ANGELIC REIKI® WORKSHOPS HAR BETYTT FÖR MIG

För mig har Angelic Reiki kurserna varit ovärderliga. När jag gick kurserna fick jag känslan av att jag hittat hem, jag fann ett inre lugn. Jag insåg hur omhändertagna och älskade vi alla är och förstod mina gåvor på djupet. Den magin man upplever under dessa kurserna kan man inte med ord beskriva. Det är en helt ny värld som öppnar sig, i kärlek. Min själ började blomstra, jag aktiverade min ljuskropp och mitt livssyfte kändes helt plötsligt självklar. Detta tack vare de initieringar som ges av änglarna under dessa workshops. Angelic Reikin var starten på mitt nya liv, som ljusbärare.

Åse

HEAL to be you